Annulatie Formulier.

Aangifteformulier voor annulering of wijziging van uw reis.

Doe zo snel mogelijk het nodige voor de effectieve annulering of wijziging teneinde de annulatie- of wijzigingskosten te beperken !

1. Identificatie en contactgegevens .

Naam :

Adres:

Tel / Gsm :

Bankrekeningnr:

E-mail :

2. Reservatie van de reis Datum van reservatie :

3. Beschikt u over een andere verzekering die in deze kosten kan tussenkomen? Ja Nee

Zo ja, gelieve ons de gegevens van deze maatschappij te laten kennen en ons een kopie van hun afrekening te bezorgen :

4. Reden van annulering. ( A B C D )

A) Medische onvoorziene gebeurtenis.

B) Professionele onvoorziene gebeurtenis.

C) Familiale onvoorziene gebeurtenis.

D) Onvoorziene gebeurtenis .Geef een korte beschrijving : ………………………………………………………………………………………………………….

o In geval van medische redenen : NoGo medische vragenlijst (door uw arts in te vullen!)

o Indien u gehospitaliseerd werd : kopie van de ziekenhuisopname.

o Eventueel een bewijs van de graad van verwantschap .

Gelieve dit formulier te printen en volledig ingevuld terug te sturen : per e-mail aan : info@shuttle-direct.be Voeg hierbij : Bewijs van de reden die aanleiding geeft tot annulering.Uw dossier wordt zo snel mogelijk behandeld,teneinde een vlotte afhandeling.