Algemene Voorwaarden Shuttle Direct BVBA.

Shuttle Direct is een merknaam van de B.V. Shuttle Direct Belgium.  Adres Fresiastraat 66, 9280 Lebbeke (België).

Art 1

Bij iedere boeking zijn de algemene voorwaarden van toepassing.Indien u binnen de 24u geen bevestiging heeft gekregen,neem dan zo snel mogelijk contact met ons via 0478783095.Hou er rekening mee wanneer u de rit(ten) annuleerd er dossierskosten worden aangerekend.Bij de verzending geeft u aan dat u akkoord bent met deze voorwaarden. Na 01/01/2021 worden geen annulatie’s meer aanvaard ten gevolgen van de covid19 pandemie.

Art 2

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken.Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren.De gegevens worden niet opgeslagen of doorgegeven aan een derde partij.Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt,is het mogelijk dat we die berichten bewaren,omdat deze relevant zijn voor de desbetreffende situatie of dienst.Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.De gegevens worden niet opgeslagen of  doorgeven aan een derde partij.De privacywetgeving .

Art 3

U maakt de keuze hoe u wil betalen bij het bestelformulier op de website. Betalen kan je Online ,Bancontact/Payconic app , Betaallink mail of met een factuur overschrijven.Alle prijzen zijn btw inclusief “zie prijslijst”.

Een annulatie wordt enkel met het annulatieformulier aanvaard.Per post of per mail verzonden naar de maatschappelijke zetel. “klik hier” voor het annulatie formulier .Bij iedere annulatie ontvangt u een bevestingsmail,gelieve contact op te nemen op het nummer 0478783095 indien je de bevestiging niet ontvangen  heeft binnen de 24u. Shuttle Direct aanvaard geen annulatie per telefoon.De annulatie kosten worden voor u uitgerekend.Indien u nog geld terug krijgt, dan wordt dit overgemaakt op de kredietkaart waarmee u de reservatie betaald heeft. Houdt u er rekening mee dat deze informatie pas verschijnt op de volgende afrekening van uw kredietkaart.Een administratie kost / dossier kost van zal per factuur worden aangerekend,wanneer de klant annuleert na een bevestigde reservatie.Indien de chauffeur reeds onderweg is en er wordt geannuleerd op minder dan 48u voor het vertrek of u bent niet aanwezig op het doorgegeven adres zal de volledige kostprijs aangerekend worden,en dit voor iedere bevestigde bestelling per mail of schriftelijk.Een annulatie factuur wordt verzonden naar uw email adres.Indien u beschikt over een attest dat het vervoer om medische redenen niet kan plaatsvinden dan vervalt de dossiers kost. Indien u meer dan 3u moet wachten op uw vervoer heeft u recht op een een compensatie ten bedrage van 10%.
Last-minute boekingen (< 48 u) vallen niet onder deze voorwaarde.
Shuttle Direct bvba behoudt zicht het recht om een boeking te weigeren, met name in geval van openstaande facturen of onvermogen tot betaling.Wanneer de klant foutieve gegevens bezorgt ,kunnen wij niet garanderen dat er een wagen met chauffeur tijdig beschikbaar is.(vb. vertrekuren ,aankomsturen,datums, geen rekening gehouden met over middernachtvluchten,adres.)

De consument beschikt niet over het recht om van aankoop af te zien (KB 18.11.2002).

Indien u over een annulatie verzekering voor het vervoer  beschikt afgesloten met Shuttle Direct BV of een andere maatschappij,kan je volgens de algemene voorwaarden deze kosten recupereren.

Shuttle Direct is een merknaam van de B.V. Shuttle Direct Belgium. Correspondentie adres : Fresiastraat 66, 9280 Lebbeke (België).

Art 4

Hoewel artikel 47 van de Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming bij de verkoop op afstand in een termijn van 14 kalenderdagen voorziet waarbinnen de consument de overeenkomst kan verzaken, dit herroepingsrecht is niet van toepassing op de contracten gesloten via de website.Bij een epidemie of pandemie is er geen herroepingsrecht of terugbetaling mogelijk.
Immers, ingevolge het Koninklijk Besluit van 18 november 2002 worden overeenkomsten op afstand betreffende diensten voor logies, vervoer, het restaurantbedrijf en vrijetijdsbesteding onder bepaalde voorwaarden uitgesloten van deze mogelijkheid.
Deze uitzondering voor de toeristische sector werd ingegeven voor de specificiteit van de in deze sector geleverde diensten en is in overeenstemming met de Europese regelgeving betreffende de verkoop op afstand, die eveneens een uitzondering voorziet voor diensten betreffende logies, vervoer, het restaurantbedrijf en de vrijetijdsbesteding.

Art 5

Het vervoer gebeurt onder verantwoordelijkheid van de klant, doch Shuttle Direct b.v. doet al het mogelijke om de personen tijdig op hun plaats van bestemming te brengen. Shuttle Direct b.v. kan echter in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor het niet tijdig afleveren van de personen op het vooropgestelde tijdstip op de plaats van bestemming, ongeacht het soort van veroorzaakte schade. Onze aansprakelijkheid zal in alle gevallen beperkt zijn tot het maximale factuurbedrag voor het uitgevoerde personenvervoer, ongeacht de omvang van direct aanwijsbare schade. 

Art 6
De klant is gerechtigd op een schadevergoeding van 20% op het totaalbedrag van de factuur van het vervoer, met een maximum van 40 Euro, als Shuttle Direct b.v. het contract vernietigt of het contract niet uitvoert, met uitzondering van overmacht.

Art 7
Shuttle Direct b.v. is in geen enkel geval aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door ons of door overmacht. We zijn niet verantwoordelijk voor foutieve gegevens. U dient deze bij de reservatie correct in te vullen. De reiziger/klant is verplicht bij het instappen van de wagen onmiddellijk zijn gordel om te doen.

Art 8
Alle klachten aangaande factuur of diensten dienen per aangetekend schrijven te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum.

Art 9
Indien en voor zover enige bepalingen van de algemene voorwaarden nietig worden verklaard of vernietigd worden, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Op deze voorwaarden is Belgisch recht van toepassing. Bij eventuele geschillen is enkel de rechtbank van Dendermonde bevoegd, zelfs indien er sprake is van meerdere gedaagden.

Art 10

Bij het bevuilen van de wagen, in welke zin dan ook, zal er een kost van minimum  150,00€ aangerekend worden om de wagen voor de volgende klanten weer netjes in orde te brengen. Eventuele reparatiekosten of immobiliteitskosten worden u achteraf via factuur verstuurd.

Er worden geen extra personen of bagage meegenomen indien deze niet zijn vermeld. Fiets, fietskoffer, fietstas, fietscase , golftas , kinderbuggy kinderstoel of alle andere buitensporige bagage is enkel mogelijk mits goedkeuring en beschikbare plaats. Bagage wordt niet toegelaten in of op de zetels in het voertuig, deze wordt steeds achteraan in de kofferruimte geplaatst.

Eten en roken is niet toegelaten in het voertuig.

Art 11
Alle péage of tol is altijd extra te betalen door de klant tenzij anders vermeld op de offerte.

 

© Shuttle Direct B.V.